VILLAOLJA MILJÖ

För dig som tänker extra mycket på miljön, erbjuder vi en olja som är praktiskt taget svavelfri och med lägre aromathalt. Oljan har dessutom mycket goda förbränningsegenskaper, är extremt köldtålig, och kan användas i både inomhus- och utomhustank.

Eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare där en eldningsolja 1 med mycket låga halter av svavel, kväve och aromater önskas. Har mycket goda förbränningsegenskaper vilket ger låga utsläppsnivåer.