PELLETS

Pellets och andra bioenergialternativ har fått ett enormt genomslag i svenska villor det senaste decenniet. 

Från en blygsam tillvaro bland entusiaster, är bioenergi idag den enskilt största värmekällan efter el. Och ökningen fortsätter. De ständigt stegrande olje- och elpriserna i kombination med en ökad medvetenhet och bättre utrustning, får allt fler att öppna ögonen för den miljövänliga pelletsvärmen.

Här hittar du allt du behöver veta om pelletsvärme. Allt ifrån vad pellets som bränsle innebär för vår miljö och din plånbok, till hur du praktiskt går till väga för att installera en pelletsvärmeanläggning i din villa.

MILJÖFÖRDELAR

För dig som väljer pelletsvärme känns kretsloppstänkandet naturligt. Eldning med olja, ett fossilt bränsle, medför utsläpp av koldioxid som bidrar till växthuseffekten. När du eldar med pellets frigörs inte mer koldioxid än träden använt under tillväxten. Skillnaden i svavelutsläpp är också av stor betydelse. Pelletsvärme bidrar varken till ökade koldioxidutsläpp eller försurning, utan ingår på ett naturligt sätt i kretsloppet. Därför betalar du inte några miljöavgifter för pellets.

NÅGRA FAKTA

Träpellets tillverkas av såg- och kutterspån från sågverksindustrin.
Spånen har naturliga bindemedel, inga tillsatser förekommer.
Förädlingen ger ett högt energivärde, 4 800 kWh/ton.
Reducering av fuktinnehållet från ca 50% till ca 8% ger beständiga lager.
Komprimering och låg fukthalt ger ekonomiska transporter.
 

PELLETS ANVÄNDNING

Du är inte ensam om att fundera på pellets som värmelösning för din villa. Tillväxten på pelletsmarknaden är enorm. Villamarknaden för pellets ökade med 46 procent 2006. Detta är givetvis mycket positivt för miljön. Vi är därför glada över att kunna konstatera att svenska folket har förstått hur bra eldning med pellets är för både miljön och privatekonomin.

PELLETS INFORMATION FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN

Energimyndigheten skriver i sin rapport "Utvecklingen på värmemarknaderna - Uppvärming i Sverige 2007" att:
I genomsnitt är uppvärmning med pellets det billigaste alternativet, både för flerbostadshus och för småhus.
För fjärrvärme råder stora prisskillnader mellan landets kommuner, både för flerbostadshus och småhus. Fjärrvärmepriserna i den dyraste kommunen är mer än dubbelt så höga som i den billigaste.
Pelletspannor har den lägsta miljöpåverkan med avseende på växthuseffekten.
Avseende växthuseffekten är solvärme bäst, följt av pellets och ved som är bättre än värmepump.