VIKTIG INFO

RENGÖRING AV TANK

I alla oljetankar bildas kondensvatten. Detta kan medföra driftstörningar i oljebrännaren och inte minst skapa rostangrepp på själva tanken. Därför bör regelbunden skötsel och kontroll av oljetanken utföras.

Från den 1:a juli 2000 är en ny föreskrift gilltig som innebär att alla oljetankar mellan 1-10 m3 ska besiktigas med jämna mellanrum. Tidigare gällde detta endast oljetankar under mark. Dessa regler gäller även rörledningar.

För tankar över 10m3 gäller särskilda regler som ingår i Sprängämnesinspektionens regelverk.

OLJETANK INOMHUS

En besiktning ska vara genomförd av tanken före 1 Juli 2006. I protokollet ska framgå när nästa besiktning ska ske. Normalt är intervallet var 6:e år men kan också uppgå till 12 år, vad som gäller beror på tankens utförande och matrial.

OLJETANK UTOMHUS

Ovan jord
Första besiktningen ska vara gjord före 1:a Juli 2004. Normalt är intervallet 12 år därefter.

Under jord
Alla tankar som är placerade under jord har sedan tidigare omfattats av krav på besiktning. Hur tätt besiktningarna ska genomföras styrs av tankens placering och konstruktion. När besiktning ska genomföras nästa gång ska framgå av tillståndet från kommunen.

Energiskatt
Den lägre energiskatten gäller el som förbrukas i Ö-vik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun, samt i alla kommuner i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Den högre energiskatten gäller i övriga Sverige.