LEVERANSVILLKOR

Nedanstående villkor gäller fr o m 160801 för leveranser från Varmavillan.
 1. Priserna gäller Sveriges fastland och öar med broförbindelse till fastlandet. Vårt nuvarande distributionsområde sträcker sig från strax norr om Sundsvall , stora delar av Dalarna samt Hälsingland och ner till Ystad i söder.
 2. För hemleverans måste du beställa minst 2 pallar eller 2 ton vid bulkleverans
 3. För bulkleverans krävs fast monterad bulkanslutning utomhus, alternativt inomhus i direkt anslutning till ytterdörr. Om anläggningen inte uppfyller ställda krav kan chauffören neka lossning varvid frakten debiteras.
 4. Vid bulkleverans rekommenderas max 10 m slanglängd för bibehållande av bästa pelletskvalitet. Leverans kan dock ske med upp till 35 m längd. För slanglängd 25-35 m tillkommer 250 kr (200 kr exkl. moms) Tillägg sker vid varje leveranstillfälle.
 5. Vid bulkleverans har Scandbio rätten att fylla +/- 10 % i förhållande till beställd mängd.
 6. För att lastbilen ska kunna komma fram måste väg, uppfart el. dyl. vara minst 3,5 m bred och ha en fri höjd på 4,5 m, vägen måste även bära en totalvikt om ca. 60 ton. Vid behov ska den även vara plogad och sandad vintertid. Om lossning ej kan ske debiteras kunden hela fraktkostnaden.
 7. Vid leverans av pall skall platsen vara utmärkt med en vimpel, skylt eller dylikt, där pallarna kan ställas (kostnadsfri skylt kan beställas på www.scandbio.se). Obs! Vi har ingen skyldighet att lossa i garage, förråd eller liknande.
 8. När du beställt din bulkleverans: - Gör klart förrådet för mottagning av pellets. - Stäng alla luckor och dylikt, sätt på dammskydd på utblåsningsrör. 
 9. Leveranstider: Under perioden 1/10-31/3 sker leveranser normalt inom 5 arbetsdagar, övrig tid gäller 10 arbetsdagar från det att Scandbio erhållit komplett beställning (räknas fram till 14,00 den dag order registreras. Efter 14,00 blir nästkommande arbetsdag orderdag). Vid ev. leveransförsening utgår ingen ersättning. Leverans till kund sker mellan 06.00 och 22.00. Expressleverans kan erbjudas mot avgift.
 10. Vägbeskrivning behövs normalt inte, dock ska kunder med postlåda, gårdsadress eller kunder som vet med sig att det kan behövas bifoga en vägbeskrivning vid orderläggning. Vägbeskrivningen ska alltid utgå från de större vägarna, till exempel E4, E18, rv40 etc.
 11. Om faktura förfallit till betalning behandlas ej ny beställning förrän kundens skuld är reglerad. Leveranstid räknas alltid från det datum då beställningen behandlats.
 12. Avisering sker via sms dagen före leveransdag. Önskar kund dessutom bli uppringd innan leverans går det att beställa som en tilläggstjänst utan kostnad för närvarande. Om mottagaren begärt telefonavisering och inte svarar trots upprepade försök gäller följande: - Vid leverans av pall kommer leverans ändå att ske. - Vid leverans av bulk läggs ordern om. Detta innebär att leverans sker inom 5 nya arbetsdagar (1/10-31/3).
 13. Betalningsvillkor 15 dagar från fakturadatum.
 14. Priser gäller fr.o.m. angivet datum och tills vidare, med reservation för samhälleliga pålagor (skatter och avgifter) samt myndigheters beslut utanför vår kontroll.
 15. Om köparen vill reklamera en vara eller en tjänst skall detta meddelas Varmavillan inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller borde märkt felet.  Reklamation på förbrukad vara godtas ej. Varmavillan eller våra leverantörer skall alltid, vid behov, tex om kunden och Varmavillan eller våra leverantörer är oense om orsaken till reklamationen, kunna skicka pellets på analys för utredning om vad som orsakat felet, om utredningen visar att kundens utrustning orsakat felet förbehåller sig Varmavillan och våra leverantörer rätten att vidarefakturera kostnaden för analysen till kunden. Vid reklamation på småsäck ska alltid säcknummer bifogas.