SCANDBIO PELLETS

Träpellets tillverkas av såg- och kutterspån från sågverksindustrin. Spånen har naturliga bindemedel. Inga tillsatser förekommer. Pellets brukar även uppskattas av grannarna, eftersom den höga torrhalten gör att röken som uppstår vid förbränningen är minimal.

Energiinnehåll - 4 800 kWh/ton

1 kg ger alltså - 4,8 kWh

1 m3 olja motsvarar - 2,1 ton<

1 ton motsvarar - Ca 4 m3 torr travad ved

Volymvikt - 650 - 680 kg/m3

1 ton utgör - Ca 1,5 m3

Diameter - 6 mm

Längd - Max 4x diametern

Fukthalt -  7%

Askhalt - Max 0,5%