Villaolja inne

Ett destillat bestående av främst lättförbrända paraffinkolväten avsedd som eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare. 

Rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koksbildning. Eldningsolja 1 finns i tre stycken utföranden;

  • Eldningsolja 1 – E10 Eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare med inomhuscistern eller där cisternen och ledningarna är skyddade mot sträng kyla.
  • Eldningsolja 1 – miljö - eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare

där en eldningsolja 1 med mycket låga halter av svavel, kväve och aromater önskas. Har mycket goda förbrännings egenskaper vilket ger låga utsläppsnivåer.

 

FÖRDELAR

  • Mycket goda förbränningsegenskaper
  • Ger sotfri förbränning med minsta möjliga luftöverskott.
  • Låg eller mycket låg svavelhalt
  • Jämn kvalitet